CIECA Road User Education projekt

EAKL talveseminaril arutati muuhulgas mootorsõidukijuhi õpetaja koolituse, juhi koolituse riiklike õppekavade ja eksamineerimise muutmise vajadust. Maanteeameti esindajad palusid teema valdkonna esindajatega (õpetajad, autokoolid, kõrgkoolid) läbi arutada ja esitada ettepanek vastavate määruste muutmiseks. Küsisime ka EFA (Euroopa Autokoolide Liidu) presidendilt, et mida peaksime muudatusi planeerides arvestama. Ta vastas et, CIECA Road User Education projektis on toodud soovitused Euroopa Liidu liikmesriikidele. Tallinna Ülikool tegi ettepaneku erialaliitudele (LKL ja EAKL), Maanteeametile ja teistele kõrgkoolidele korraldada CIECA Road User Education projekti tutvustav seminar ja algatada selle pinnalt diskussioon eelpool nimetatud määruste muutmise vajaduse kohta.