Mootorsõidukijuhi õpetaja tööd reguleerivate määruste muudatused jõustusid 1.veebruaril 2020.aastal.