Mootorsõidukijuhi õpetaja tööd reguleerivate määruste muudatusettepanekud

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna nõunik Kersti Berendsen-Korźets ootab kuni 27.7.2017 aadressil kersti.berendsen-korzets@mkm.ee teie argumenteeritud ettepanekuid mootorsõidukijuhi õpetaja tööd reguleerivate määruste muutmiseks.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakond  koostöös Maanteeameti eksamiosakonnaga on kokku kutsunud töörühma, et lahendada liiklusseaduse ning selle alusel kehtestatud õigusaktides reguleeritud mootorsõidukijuhi õpetajate koolituse ja täiendkoolitusega seotud praktikast tõusetunud küsimusi, et vajadusel ette valmistada asjakohaste õigusaktide muudatused.

Olen teie „CIECA Road user project“  koolituse raames koostatud kirjalikes töödes toodud mõtted edastanud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile. Ettepanekuid ja mootorsõidukijuhi koolitusega seotud probleemide kirjeldusi oodatakse veel kuni 27.07.17 aadressil kersti.berendsen-korzets@mkm.ee (Kersti Berendsen-Korźets, MKM teede- ja raudteeosakonna nõunik Tel: 639 7605).