Liikluskoolitajate Liit

Meie eesmärgid

Ühing on seadnud oma eesmärgiks Eesti kujunemise liikluskultuurseks ühiskonnaks läbi liikluskoolituse.

Selleks:

  • osaleme Eesti Vabariigi  liiklusohutusprogrammide ettevalmistamises ning vastu võetud programmide elluviimises;
  • osaleme riiklike õppekavade täitmiseks vajalike eelduste ja tingimuste loomisel;
  • osaleme liiklushariduspoliitika kujundamisel;
  • teostame haridusuuringuid;
  • korraldame koolitusi, seminare ja konverentse; 
  • kogume ja levitame liiklusalast informatsiooni ning avaldame liiklusalast kirjandust;
  • esindame Eestit kuulumisega Euroopa ja maailma liikluskoolituse ühendustesse;
  • arendame koostööd teiste riikide autokoolide ja teiste samalaadsete liitudega;
  • toetame ja korraldame täiskasvanute liiklusalast ümber- ja täiendõpet koostöös kohalike omavalitsustega, eesmärgiga vähendada Eesti ühiskonna töötust;
  • toetame, koordineerime ja korraldame laste liikluskasvatust ja sellega seotuid projekte.