EcoDriving

EcoDriving on säästliku ja ohutu sõiduviisi koolituskonseptsiooni registreeritud kaubamärk. Kaubamärgi omanik on EcoDriving Centre OY Soomest. EcoDriving koolitusketiga on liitunud lisaks Soomele Norra, Rootsi, Island, Eesti ja Läti. EcoDriving kaubamärki haldab Eestis Liikluskoolitajate Liit.

EcoDriving koolitust võivad läbi viia EcoDriving õpetaja tunnistust omavad isikud. Küsi oma autokooli õpetajalt, kas temal on see tunnistus!